§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy rockyoga.pl prowadzony jest przez firmę Port Fitness Sylwia Braszczyńska z siedzibą w Radomsko, 97-500 ul. Starowiejska 17/30. NIP: 7722348124; Regon: 380675321
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego rockyoga.pl oraz prawa i obowiązki użytkowników sklepu.
 3. Terminy użyte w regulaminie oznaczają:
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego rockyoga.pl;
  • Usługa – sprzedaż wejść na zajęcia lub karnetów do zajęć prowadzonych przez RockYoga;
  • Sklep – sklep internetowy rockyoga.pl;
  • Strona – strona internetowa rockyoga.pl;
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Produkt – wejście na zajęcia lub karnet do zajęć dostępny w ofercie sklepu.

§2. Zakupy

 1. Aby dokonać zakupu w sklepie internetowym rockyoga.pl, Klient musi zarejestrować konto lub dokonać zakupu jako gość.
 2. Sklep internetowy rockyoga.pl oferuje wejścia na zajęcia oraz karnety do zajęć.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym rockyoga.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Zamówienie Klienta jest wiążące i równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w regulaminie.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia na podany adres e-mail.

§3. Płatności

 1. Płatności za zakupy w sklepie internetowym rockyoga.pl można dokonać za pomocą:
  • Przelewu bankowego na konto podane w potwierdzeniu zamówienia;
  • Płatności elektronicznych dostępnych w sklepie.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu płatności.

§4. Dostawa

 1. Wejścia na zajęcia oraz karnety do zajęć są dostępne do pobrania lub wysyłki elektronicznej.
 2. W przypadku wysyłki elektronicznej, Klient otrzyma odpowiedni kod lub dokument potwierdzający zakup na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

§5. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego produktu w przypadku wad fizycznych lub prawnych.
 2. Reklamacje można składać na adres e-mail: biuro@rockyoga.pl, podając dane zamówienia oraz opis reklamacji.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Sklep internetowy rockyoga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej rockyoga.pl.
Koszyk na zakupy